Regulamin

Regulamin Klubu
 1. Ogólne zasady
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu MARSOWE KORTY w Kaliszu.
  2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązaniu do stosowania jego postanowień.
  3. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich klientów Klubu.
  4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z kortów za pisemną zgodą opiekuna
  5. Z oferty klubu mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych.
  6. Na terenie Klubu zabrania się;
   • używania tytoniu
   • wnoszenie i używania sterydów, narkotyków a także wstępu do Klubu pod ich wpływem
   • wnoszenia i spożywania własnych napojów alkoholowych
   • wprowadzania zwierząt
   • handlu i akwizycji
   • naklejania i pozostawiania reklam
   • wnoszenia napojów w szklanych lub otwartych naczyniach.
   • wchodzenia do pomieszczeń wyłączonych z ogólnego użytku
   • gry w niezmienionym lub zabrudzonym obuwiu
   • powodowania sytuacji, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu innych osób
  7. Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7-24.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8-22.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej do 30 minut po godzinach zamknięcia obiektu.
  8. Karnet lub jednorazowa opłata upoważnia do otrzymania kluczyka/karty dostępu do szafki/szatni, na czas przebywania w klubie. W depozyt za kluczyk/kartę przyjmowane są tylko i wyłącznie:
   • karty Multisport (JAK BĘDZIE U NAS DOSTĘPNA)
   • legitymacja studencka/uczniowska
   • 10zł / 20zł / 50zł
  9. Po skorzystaniu z usługi kluczyk należy zwrócić w recepcji klubu. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 50zł na rzecz klubu.

  10. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
  11. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
  12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty Klienta będące własnością pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
  13. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie.
  14. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności o czym odrębnie poinformuje Klientów.
  15. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
  16. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy użytkowników bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi Klubu.
  17. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager MARSOWE KORTY.
  18. Klient ma prawo do pisemnego odwołania się od decyzji do Właścicieli MARSOWE KORTY.
  19. Zakładając konto w MARSOWE KORTY Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez T.S KALISZ JAKUB BŁASZCZYK Swoich danych, teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo wglądu do Swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: T.S KALISZ JAKUB BŁASZCZYK, ul. Sulisławicka 68, 62-800 Kalisz.
  20. Karnety upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Ograniczone są 2,4 lub 6 miesięcznym terminem ważności (w zależności od rodzaju karnetu), a opłacony karnet nie podlega zwrotowi lub zamianie.
  21. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
  22. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
  23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 2. Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do squasha
  1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej
  2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego powyżej czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line (dotpay) lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą, najpóźniej 7 dni od dokonania rezerwacji niezależnie od wybranego terminu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacja zostaną automatycznie anulowane.
  4. Z kortów do squasha mogą korzystać wyłącznie Klienci zaopatrzeni w zamienne obuwie sportowe do sportów halowych charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiające śladów, często oznaczone napisem . W wypadku nieposiadania odpowiedniego obuwia pracownicy klubu mają prawo odmowy wejścia, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
  5. Zasady rezerwacji kortów:
   • Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
   • Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
   • Anulacja rezerwacji lub udziału w zajęciach jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w systemie on-line lub poprzez recepcjonistę MARSOWE KORTY. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji Warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
   • Nieterminowa anulacja kortu lub zajęć lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu lub za zajęcia
    • Stałe rezerwacje
    • Stała rezerwacja jest możliwa tylko po opłaceniu z góry co najmniej czterech gier w miesiącu.
    • Aby przedłużyć stałą rezerwację należy, najpóźniej w dniu ostatniej opłaconej gry opłacić kolejne cztery lub więcej.
    • Istnieje możliwość zmiany daty stałej rezerwacji lub jej odwołania najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowana grą.
    • Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi w dniu zaplanowanej gry, a recepcji klubu uda się znaleźć „zastępstwo", płatność zostanie przełożona na kolejny termin.
    • Jeżeli recepcja klubu nie zostanie poinformowana o odwołaniu stałej rezerwacji lub nie uda się znaleźć „zastępstwa" wówczas płatność przepada.
  6. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych.
 3. Regulamin rezerwacji i korzystania z kortów do tenisa/badmintona
  1. Korty do tenisa/badmintona wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej
  2. Dozwolone jest przedłużenie gry max do 10 min tylko i wyłącznie w przypadku wolnego kortu. Przedłużenie określonego powyżej czasu traktowane jest jako wynajęcie kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  3. Podstawą do korzystania z kortów jest opłacenie rezerwacji przed wejściem na kort. Opłaty za rezerwację dokonać można on-line (dotpay) lub przelewem oraz bezpośrednio w recepcji klubu gotówką lub kartą, najpóźniej 7 dni od dokonania rezerwacji niezależnie od wybranego terminu. W przypadku nie uiszczenia opłaty, rezerwacja zostaną automatycznie anulowane.
  4. Na terenie kortów obowiązuje zmiana obuwia na specjalnie przeznaczone do gry w tenisa, lub badmintona koniecznie zmienionym przy wejściu na hale i z czystą podeszwą ( zwłaszcza na kortach badmintona z jasną gumowaną podeszwą ).
  5. Zasady rezerwacji kortów:
   • Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji,
   • Rozliczenia transakcji dokonywanych poprzez system rezerwacji on-line kartą kredytową lub e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
   • Anulacja rezerwacji lub udziału w zajęciach jest możliwa wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie w systemie on-line lub poprzez recepcjonistę Squash4You. W terminie krótszym niż 24h anulowanie odbywa się w trybie warunkowym, w którym Recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji Warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich Klientów jako dostępny.
   • Nieterminowa anulacja kortu lub zajęć lub nie pojawienie się w zarezerwowanym czasie zobowiązuje Klienta do uregulowania pełnej opłaty za wynajem kortu lub za zajęcia
   • Stałe rezerwacje
    • Stała rezerwacja jest możliwa tylko po opłaceniu z góry co najmniej czterech gier w miesiącu.
    • Aby przedłużyć stałą rezerwację należy, najpóźniej w dniu ostatniej opłaconej gry opłacić kolejne cztery lub więcej.
    • Istnieje możliwość zmiany daty stałej rezerwacji lub jej odwołania najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowana grą.
    • Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpi w dniu zaplanowanej gry, a recepcji klubu uda się znaleźć „zastępstwo", płatność zostanie przełożona na kolejny termin.
    • Jeżeli recepcja klubu nie zostanie poinformowana o odwołaniu stałej rezerwacji lub nie uda się znaleźć „zastępstwa" wówczas płatność przepada.
Regulamin Sauna
 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać się z regulaminem oraz obowiązującym cennikiem.
 2. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
 3. Do kąpieli w saunie trzeba zaopatrzyć się w obuwie typu japonki, mydło oraz dwa ręczniki; jeden służy do wycierania się drugi jako podkładka na ławę.
 4. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.
 5. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 6. Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.
 7. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut : 8 - 12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8 - 12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą ( w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut ).
 8. Na ławach można siedzieć lub leżeć.
 9. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 - 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 10. Stosować stopniowe ochłodzenie organizmu, gdyż gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla ustroju.
 11. W każdym etapie kąpieli należy dbać o dobre przegrzanie ustroju i dostateczne jego wychłodzenie.
 12. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
 13. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące na nietolerancję przebywania w saunie, należy zgłosić osobie przebywającej na recepcji Klubu.
 14. W saunie zabrania się:
  • Przebywania w ubraniu,
  • Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych,
  • Wnoszenia do pomieszczeń saun naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
  • Wnoszenia lodu do pomieszczeń saun,
  • Wnoszenia alkoholu i napojów alkoholowych,
  • Wnoszenia własnego jedzenia i napojów,
  • Używania olejków, balsamów i wszelkiego rodzaju kremów,
  • Palenia,
  • Niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
  • Nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.
Regulamin wypożyczania rakiet z wypożyczalni
 1. Rakiety wypożyczane są odpłatnie, zgodnie z cenami z aktualnego cennika.
 2. Osoby wypożyczające zobowiązują się do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając uderzeń w ściany, podłogę, szyby oraz jakikolwiek inne narażanie sprzętu na zniszczenie.
 3. Osoby wypożyczające biorą odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt. W przypadku zniszczenia sprzętu w trakcie użytkowania przez używanie niezgodne z przeznaczeniem, wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty za zniszczenie – 2/3 ceny katalogowej rakiety.
 4. Pozostałe części pokrywane są przez klub oraz dystrybutora sprzętu. W/w odpłatność nie dotyczy zerwania naciągu lub zniszczenia owijki.